pelno nesiekiantis juridinis asmuo

pelno nesiekiantis juridinis asmuo
pelno nesiekiantis juridinis asmuo statusas Aprobuotas sritis mokesčiai apibrėžtis Juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kuris gauto pelno pagal jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus neturi teisės skirstyti savo steigėjams ir (arba) dalyviams, išskyrus tuos juridinius asmenis, kurių veiklos reikšmingą dalį sudaro veikla, iš kurios gaunama pelno, nors tų juridinių asmenų veiklos tikslas nėra pelno siekimas. atitikmenys: angl. non-profit-making legal person šaltinis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 3, 9, 12¹, 13, 14, 15, 25, 28, 31, 40, 46, 53, 58, 68, 71, 71¹, 74, 75, 78, 79, 84, 88¹, 88², 91, 95, 116, 117, 118, 119, 121 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir papildymo, XIII skyriaus pavadinimo pakeitimo, 13¹, 91¹ ir 127 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir įstatymo papildymo 119¹ straipsniu įstatymas (Žin., 2009, Nr. 151-6772)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • non-profit-making legal person — pelno nesiekiantis juridinis asmuo statusas Aprobuotas sritis mokesčiai apibrėžtis Juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kuris gauto pelno pagal jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus neturi teisės skirstyti savo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Melioracijos sistemų naudotojų asociacija — statusas Aprobuotas sritis melioracija apibrėžtis Ribotos atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kurio tikslas – palaikyti bendrojo naudojimo melioracijos sistemų gerą būklę asociacijos narių naudojamoje melioruotoje žemėje. nuoroda http …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Einrichtung für Versuchstiere — bandomųjų gyvūnų įmonė statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Pelno siekiantis ar nesiekiantis fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jos filialas, kurie veisia, tiekia namines peles (Mus musculus), pilkąsias žiurkes… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • bandomųjų gyvūnų įmonė — statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Pelno siekiantis ar nesiekiantis fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jos filialas, kurie veisia, tiekia namines peles (Mus musculus), pilkąsias žiurkes (Rattus norvegicus), jūrų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • establishment for experimental animals — bandomųjų gyvūnų įmonė statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Pelno siekiantis ar nesiekiantis fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jos filialas, kurie veisia, tiekia namines peles (Mus musculus), pilkąsias žiurkes… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Kaimo bendruomenių asociacija — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Šalies, savivaldybės lygmeniu kaimo bendruomenes siejantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka įregistruotas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • bendrija — statusas Aprobuotas sritis būstas apibrėžtis Ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, įsteigtas naudoti ir valdyti bendrosios dalinės nuosavybės teise bendrojo naudojimo objektus arba juos kurti bendrijos narių… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”